سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا سیدآبادی – پژوهشگر پژوهش سرای ابن سینا)
زهرا نورایی – پژوهشگر پژوهش سرای ابن سینا
فاطمه سخایی –
زینت صدیقی –

چکیده:

نانوذرات آهن به طور موفقیت آمیزی بر بستر های نانولوله های کربنی، کربن اکتیو، نانوسیلیکا،C18 برای کاهش مواد رنگزا از محیط های آبی با استفاده از دو مکانیزم حذف فیزیکی بر سطح بستر ها و تخریب رنگ توسط نانوذرات آهن قرار داده شده اند. وجود بستر های مختلف موجب توزیع یکنواخت نانوذرات آهن شده است و به این وسیله مانع از تجمع و اکسیداسیون نانوذرات می شوند برای بررسی و شناسایی فاز اصلی نمونه از XRD، ریخت شناسی نمونه ها از دستگاه SEM و بررسی میزان تخریب و جذب از دستگاه uv-vis ‌استفاده شده است. پراش پرتو ایکس، سنتز نانوکامپوزیت ها را تایید می کند. بر اساس معادله شرر میانگین قطر در نانوکامپوزیت های سنتزی کمتر از ۵ نانومتر است تصویر SEM نانوکامپوزیت ها، ابعاد نانومتری نمونه ها را تایید می کند. طیف جذبی نمونه های سنتزی راندمان بسیار خوب برای تصفیه پساب رنگی با بکارگیری نانوکامپوزیت های MWCNT Fe- و Fe-C18 را تایید می کند.