سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر نادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد،
رضا نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

افزودن نانوله های کربنی به بتن موجب افزایش مقاومت فشاری ، خمشی و کششی می گردد . وجود نانو لوله کربنی درکامپوزیت بتنی، سبب پیوند سطح نانو لوله کربنی با ماتریس بتنی پیرامون آن گردیده و از پیشرفت نقص ها و شکاف های تودهجلوگیری می کند و منجر به تقویت قابل ملاحظه استحکام کامپوزیت بتنی می شود. با بررسی کامپوزیت بتنی می توان به این نتیجه رسید که کامپوزیت بتنی حاوی نانو لوله کربنی می تواند تحت اثر خمش قرار گیرد وجود خمش در کامپوزیت بتنی موجب اعمال نوعی بار جانبی به نانو لوله های کربنی موجود در کامپوزیت بتنی می گردد . با توجه به اینکه دو گونه نانو لوله های آرمچیر و زیگ زاگ به عنوان نوعی افزودنی تاثیر گذار در بتن مورد استفاده قرار می گیرند و موجب افزایش مقاومت خمشی بتن می گردند ، در این مقاله مقایسه ای بین این دو نوع نانو لوله محصور در بتن تحت بار جانبی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Ansys صورت گرفته است .