سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر نادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد،
سجاد فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

امروزه استفاده از نانو لوله های کربنی دارای پتانسیل بالایی به عنوان الیاف مسلح کننده می باشند و با توجه به این مورد دراین مقاله سعی شده است ، که خواص مکانیکی ، سنجش تغییر مکان تحت اثر بارهای مکانیکی و در مراحل بعد تشخیص مکانیزم های شکست احتمالی نانولوله های زیگ زاگ و آرمچیر را که ممکن است تحت اثر بار محوری رخ دهد ، را مورد بررسی قرار دهیم . مشخصات نانو لوله های کربنی به علت وابستگی خواص مکانیکی آن ها به اندازه و نانو ساختارها بسیار پیچیده تر از مواد معمول می باشد . با توجه به این حساسیت مورد بحث سعی شده است از روش اجزای محدود و نرم افزار اجزای محدودی استفاده شود . با اینفرض نانو لوله های آرم چیر و زیگ زاک تحت اثر اعمال نیروی فشاری در راستای طولی خود ، با یکدیگر مقایسه شده اند