سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سنای راد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، ایران
فریدون شیروانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد شوشتر، ایران
رضا نادری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد شوشتر

چکیده:

پتانسیل استفاده از نانو لوله های کربنی به عنوان الیاف مسلح کننده ایجاب می کند که خواص مکانیکی ، سنجش تغییر مکان تحت اثر بارهای مکانیکی و در مراحل بعد تشخیصمکانیزم های شکست احتمالی که ممکن است رخ دهد را بررسی می کنیم. مشخصات نانو لوله های کربنی به علت وابستگی خواصمکانیکی آن ها به اندازه و نانو ساختارها بسیار پیچیده تر از مواد معمول می باشد. در سال های گذشته پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. با این فرضنانو لوله های آرم چیر و زیگ زاک تحت اثر اعمال بار کششی با یکدیگر مقایسه شده اند