سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نگار سعیدی – کارشناس ارشد رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
محمدحسین آدابی – استاددانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

سازند بادامو به سن ژوراسیک توآرسین بالایی – باژوسین میانی یکی از واحدهای سنگ چینه ای حوضه ایران مرکزی است که به عنوان یک لایه ای کلیدی گسترش در خور توجهی دارد دراین مطالعه برش سازند بادامو واقع در کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی با برش سازند بادامو واقع در دوست آباد در بخش شرقی بلوک لوت جنوب شرقی سرایان مقایسه می گردد نتایج حاصل از مطالعات صحرایی و میکروسکوپی نشانگر آن است که رسوبات تشکیل دهنده سازند بازدامو واقع در کوه بیرگ از ۱۲ میکروفاسیس گوناگون تشکیل شده است و رسوبات تشکیل دهنده سازندبادامو واقع در دوست آباد از ۱۰ میکروفاسیس تشکیل شده است که تا حدودی از نظر لیتولوژی با هم متفاوت هستند.