سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضوان داودپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
آزاده سادات میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

عدم رعایت تعادل دام و مرتع و بهره برداری بیش از حد دربسیاری از مراتع ایران موجب تخریب این منابع شده است و صدمات جبران ناپذیری به پوشش گیاهی و خاک وارد نموده است قرق به عنوان یکی از روشهای اصلاح مرتع دربهبود وضعیت این مزارع موثر می باشد این مقاله به منظور بررسی عوامل موثر برکربن آلی خاک درکاربری مرتعی حسین آباد اراک و کاربری زراعی یونجه زار شهرک دانشگاهی انتخاب شدو مقدار کربن آلی خاک برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درعمق ۳۰-۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ منطقه قرق حسین آباد ۲۴٫۱۷ تن درهکتار و منطقه غیرقرق حسین آباد ۳۸٫۸۱ تن درهکتار درمنطقه یونجه زار ۷۲ تن درهکتار بود.