سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکزاسیون واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی الماسی – استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمد برقعی – استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

صنعت تولید شیر به عنوان یکی از شاخه های اصلی کشاورزی در ایران بخشهای اصلی کشاورزی و انرژی خواه می باشد و جهت استفاده بهینه از انرژی در طول فرایند تولید نیاز به مدیریت صحیح مصرف انرژی دارد. یکی از عملیاتهای مهم و جاری این صنعت در فرایند تولید مدیریت مواد زائد دام یاست. نقطه شروع برای دستیابی به حالت بهینه مصرف در یک واحد تولیدی ممیزی انرژی است. گاو داری مورد مطالعه متعلق به کشت و صنعت خرم دره و یک واحد ۵ هزرا رسی بوده که در سال ۱۳۹۰ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق تعیین میزان مصرف انرژی لازم جهت مدیریت جمع آوری و دفع مواد زائد دامی در دو نوع سیستم نگهداری گاو شیری فری استال و open shade و تعیین شاخصهای انرزی بود. با استفاده از مطالعات میدانی و اندازه گیری و ثبت داده های لازم در قسمتهای مختلف واحد مورد مطالعه ، نتایج پردازش شده و ارائه گردید. نتایج نشان داد میزان مصرف انرژی برای مدیریت مواد زائد دامی در سیستم های فری استال و open shade در واحد گاو داریمورد مطالعه به ازای هر راس دام به ترتیب ۱٫۹۷ و ۲٫۹۷ گیگاژول در طول سال می باشد.شاخص های انرژی NEG, SEC,EP,ER به ترتیب برای سیستمهای فری استال ۰/۵۱ و ۰/۰۰۷ و ۱۴۱ و ۱۸۰۵/۴۵-گیگا ژول و open shade به ترتیب ۰/۲۱ و ۰/۰۰۷ و ۲۰۰/۷ و ۳۳۵۹/۹۴-گیگا ژول به دست آمد.