سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
اسماعیل حجتی مروست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
محسن فعله گری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

فرسایش بادی یکی از بارزترین مصادیق و اصلی ترین شناسه های ویرانگر بیابان زایی محسوب شده و در شمار مهمترین مشکلات سد راه توسعه و عمران در اغلب زیست اقلیمهای فراخشک، خشک و نیمه خشک محسوب می شود کشور ایران نیز در شمار کشورهایی است که از عقوبت های فرسایش بادی رنج می برد یکی از روشهای کاهش فرسایش بادی درمزارع مناطق خشک و بیابان استفادها ز الگوی کشت مناسب می باشد دراین مطالعه سعی براین است برای مناطقی که در آنها کاشت گندمیان و علوفه صورت میگیرد الگوی کشت مناسبی معرفی شود در این الگوی کشت نحوه کاشت توام گیاه یونجه Medicago sativa با گندم Triticum sativum شرح داده می شود دراین روش کشت توام از دیدگاه بیابان زدایی به علت اینکه سطح خاک مزرعه در مقایسه با حالت تک کشتی به مدت زیای توسط گیاه پوشیده است و عملیات خاک ورزی کمتری صورت می گیرد فرسایش بادی به میزان زیادی کاهش می یابد و از دیدگاه مدیریت منابع آب و فرسایش خاک بهره وری آب نسبت به کشت جداگانه بیشتر می باشد.