سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بحرالعلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
زهرا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

از جمله مهمترین مواردآلوده کننده محیط زیست فاضلابهای شهری و صنعتی حامل یونهای فلزی سمی است حذف و کنترل آلودگی فلزات سنگین بهدلیل متفاوت بودن منابع آلوده کننده و مجزا بودن فرایندهای تصفیه ای در هر منبع بسیار مشکل و هزینه بر است لذا پژوهش به منظور پیدا کردن روش وماده ای با قابلیت جذب بالای این یونها در کنار مقرون بصرفه بودن روش به منظور بکارگیری در مقیاس وسیع صنعتی مدتهاست ذهن صاحبان این امر را به خود مشغول کرده است هدف از مقاله پیش روی بررسی میزان جذب بون مس توسط ماده ای که با قابلیتهای ذکر شده ساخته شده است هیدروکسی اپتایت می باشد و در ادامه مقایسه ای با یکی از مشتقات این ماده یعنی تری کلسیم فسفات TCP و بررسی اثربرخی عوامل محیطی مثل PH های مختلف ۶/۵ ، ۴، ۷/۵ در بازه های زمانی ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۲۴۰ دقیقه و ۲۴ ساعته بعد از آماده سازی نمونه ها و در دمای ۲۵±۲درجه سانتیت گراد صورت گرفته است.