سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رایحه میرخانی – کارشناسی ارشد خاکشناسی، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی- پژوه
عباس مجدآبادی –
سیدجواد احمدی –
ناصر خالق پناه –

چکیده:

جذب و حرکت رادیونوکلیدهای سزیم و استرونسیوم در خاک از طریق فاکتورهای زیادی مثل pH، گونه های شیمیایی موجود در خاک، ماهیت رادیونوکلیدها در محلول، ماهیت مینرالوژیکی و محیط فیزیکی خاک تحت تاثیر قرار می گیرد. خاک دارای این قابلیت می باشد که حرکت سزیم و استرونسیوم را در محیط محدود کند که این عمل از طریق تنظیم کردن همزمان فرایندهای جذب و واجذب صورت می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک بر پتانسیل جذب سزیم و استرونسیوم می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه مکانیسم واکنش در مورد هر دو یون سزیم و استرونسیوم در خاکها تبادل یونی می باشد ولی بدلیل اینکه یون سزیم می تواند بر خلاف استرونسیوم در لبه های کانیهای ایلایت و ورمی کولایت تثبیت شود، باعث شده است که جذب یون سزیم در این خاکها بیشتر از یون استرونسیوم باشد. همچنین درصد رس، میانگین هندسی قطر ذرات خاک (dg) و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به عنوان متغیرهای غالب اصلی در جذب سزیم و استرونسیوم مطرح می باشند