سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعید گایکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

به منظور بررسی میزان ترسیب کربن تیپهای گیاهی Atriplex canescens وSalsola incanescens درشمال غربی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیپ مقدار کربن الی بیوماس هوایی زیرزمینی لاشبرگ و خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفت درهردوتیپ گیاهی مقدار کربن آلی خاک درعمق اول بیشتر از عمق دوم بود کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی Atriplex canescens 23/58 تن درهکتار و درتیپ گیاهی Salsola incanescens 23/86 تن درهکتار بود درتیپ گیاهی Atriplex canescens مقدار کل ترسیب کربن ۲۶/۰۷ تن درهکتار و درتیپ گیاهی Salsola incanescensاین مقدار ۲۶/۱۱ تن درهکتار بود.