سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا میرداوودی اخوان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

دی اکسید کربن اتمسفردردهه های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است شیوه های مدیریت اراضی شرایطی را برای تعدیل افزایش غلظت دی اکسید کربن فراهم می آورند که طی آن کربن اضافی از طریق ذخیره شدن دربیوماس گیاهی و مواد آلی خا ترسیب می گردد این فرایند را اصطلاحا ترسیب کربن خاکی گویند به منظور بررسی عوامل موثر برترسیب کربن آلی خاک تیپ های گیاهی طبیعی Halocnemum strobilaceum و تیپ دست کاشت آتریپلکس درجنوب کویر میقان انتخاب شدند ودرهرتیپ مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰و۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی طبیعی این منطقه ۶۷٫۵۵ تن درهکتار و درتیپ گیاهی تحت آتریپلکس ۴۲٫۴۸۵۲/۴۸ تن درهکتار بود ودرهر دو تیپ گیاهی میزان کربن آلی خاک درعمق اول بیشتر از عمق دوم بود