سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا میرداوودی اخوان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

دی اکسید کربن اتمسفردردهه های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است شیوه های مدیریت اراضی شرایطی را برای تعدیل افزایش غلظت دی اکسید کربن فراهم می آورند که طی آن کربن اضافی از طریق ذخیره شدن دربیوماس گیاهی و مواد آلی اخک ترسیب می گردد این فرایند را اصطلاحا ترسیب کربن خاکی گویند به منظور بررسی عوامل موثر برترسیب کربن آلی خاک درجنوب کویر میقان تیپهای گیاهی تحت چرا و قرق Atriplex canescence انتخاب شدند ودرهرتیپ مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰و۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی قرق Atriplex canescence 49/15 تن درهکتار و درتیپ گیاهی تحت چرای این گیاه ۵۲/۴۸ تن درهکتار بود که این نتایج موید تاثیر قرق درافزایش ترسیب کربن درواحد سطح می باشد.