سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
علیرضا دهقان –

چکیده:

سرعت توسعه فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستمهای انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده به گونه ای که روند جدیدی را تحت عنوان بانکداری الکترونیکی بنیان نهاده است این تغییرات شگرف موجب شده تا برنامه ریزان سیستمهایبانکی را سریعا به سمت بانکداری الکترونیکی سوق دهد در نهادینه شدناین روش نویندرنظام بانکی عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که بدون شناسایی و تعیین اولویت آنها نمی توان درکوتاه مدت به یک سیستم بانکداری الکترونیکی موفق دست یافت دراین مقاله با استفاده از روش پیمایشی ضمن معرفی این عوامل موثر که حاصل تحقیق از بانکها و موسسات مالی استان فارس است در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به تعیین اهمیت این عوامل و اولویت بندی آنها پرداخته شده ست.