سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رستمینیا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شکرالله شکری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیررضا قلیزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از ادوات الکترونیک قدرت در درایو ماشین های الکتریکی به سرعت درحال افزایش می باشد. علیرغم کاربردهای کنترلی و راندمان بسیار بالایی که استفاده از این ادوات به همراه دارند، مشاهده شده است که عایق مورد استفاده در این ماشینها دچار شکست زودرس میشوند. یکی از دلایل کاهش عمر عایق این دستگاهها، انباشتگی بار فضایی در درون لایههای عایق سیمپیچی میباشد. وجود بار فضایی باعث تغییر و انحراف در توزیع شدت میدان الکتریکی در درون ماده عایقی میگردد. این تغییر به شدت متأثر از نحوه توزیع و مقدار انباشتگی بارهای فضایی در درون عایق می باشد. در این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود ۱، به بررسی شدت میدان الکتریکی در حالت حضور و عدم حضور بار فضایی در درون لایه عایق پرداختهایم. مدل ارائه شده به صورت عایق جداره سیم پیچی شکل داده شده در محیطی دو بعدی از نرم افزارCOMSOL مورد تحلیل قرار گرفته است. از آنجایی که میزان و نحوه توزیع بار فضایی متناسب با نوع ولتاژ اعمال شده با سیم پیچی می باشد، در نتیجه شدت میدان الکتریکی به ازای انباشتگی بارفضایی در دو حالت اعمال ولتاژDC و پالس های ادوات الکترونیک قدرت با یکدیگر مقایسه شده و نتایج آن ارائه شده است