سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کرباسچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه گروه عمران دانشگاه آزاد اسل
محمدعلی رهگذر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منشا ضریب رفتار ارائه شده در ایین نامه های زلزله و از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری ، ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و ضریب کاهش ناشی از نامعینی می باشد درایین نامه زلزله ایران مقادیر این ضرایب برای سیستم های مختلف سازه ای بطورجداگانه ارائه نشده است و حال آنکه در سازه های مختلف مقادیر آنها متفاوت خواهد بود قابهای مهار بندی شده برون محور متناسب با طول و مقطع تیر پیوند دارای سه رفتار برشی، برشی – خمشی و خمشی می باشند دراین مقاله به مقایسه بین میزان ضریب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری قاب های ساده به علاوه مهاربند برون محور فولادی با دو نوع رفتار خمشی و برشی تیر پیوند می پردازیم.