سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
ایرج علیمحمدی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

چکیده:

مناطق یک و سه و ده شهرداری اصفهان به دلیل مرکزیت و تمرکز بالای جمعیت و میزان تردد بالای وسایل نقلیه در آنها از جمله مناطقی هستند که نارضایتی و شکایت ساکنین از میزان سروصدا در آنها بالاست. از همین رو هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ترازهای صوتی طی فصول مختلف سال و مقایسه نتایج با استانداردهای موجود در این مناطق میباشد لذا در محدوده زمانی (۷ صبح تا ۲۲ شب) و در دو فصل گرم (خردادو تیر ) و فصل سرد (آبان) و در۸۰ ایستگاه نمونه برداری طی ۴ روز در هفته در دو نوبت صبح و بعدازظهر اندازه گیری ترازهای صوتی Leq و Lmax و Lmin و SPL انجام شده است.ایستگاههای نمونه برداری به نحوی انتخاب شده اند که ترازهای صدا در کاربریهای مسکونی ،تجاری ،مسکونی-تجاری قابل برآورد باشد.. پرسشنامه نیز در ایستگاههای مختلف به منظور میزان آگاهی و نارضایتی افراد ساکن در مواجهه با سروصدا تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از آن بود که میانگین تراز معادل صوت در مناطق مختلف به طور معنا داری اختلاف داشته است که این اختلاف معنا دار در هر دو فصل مشاهده شده است و همچنین تراز معادل صوت در روزهای تعطیل و غیر تعطیل نیز تفاوت معنا داری را نشان داده است و بالاخره اینکه میانگین تراز معادل صوت در دو فصل اختلاف معنا داری را نشان نداده است.