سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حامی – عضو پژوهشی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا زمانی – عضو هیئت علمی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا- دانشگاه صنعتی اصفها
مهرداد اکبری دلوشی – کارشناس ارشد – سازه دریایی اداره مهندسی و ساخت – شرکت نفت خزر

چکیده:

یکی از مهمترین روش های آزمون بویه موج نگار ، روش آزمون مقایسه ای است. در این روش سعی می شود که عملکرد دو یا چند مجموعه اندازه گیری بطور همزمان صورت پذیرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند. این مقاله اختصاص به مقایسه انداز هگیریهای میدانی دو نوع بویه موج نگار دیسکی با دو روش اندازه گیری متفاوت در دریای خزر دارد. یکی از این بویه، بویه ارتقاء یافته شرکت نفت خزر(با نام بویه آستارا ) بوده که ارتقاء آن در داخل کشور انجام گردیده است. عملکرد این بویه با یک بویه مرجع که توسط سازمان هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد مقایسه شده است. این مقایسه شامل اندازه گیریهای هواشناسی (شامل دمای هوا، فشارهوا، سرعت و جهت باد) و همچنین اندازه گیریهای موج نگاری (شامل ارتفاع موج، دوره تناوب موج و جهت موج) می باشد. میزان همبستگی داده های اندازه گیری شده توسط ضریب همبستگی بین پارامترها محاسبه شده است. مقایسه انجام شده ، نشان از همخوانی زیاد انداز هگیریهای دو بویه و قابلیت اطمینان در انداز هگیریهای بویه ارتقاء یافته آستارا دارد.