سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه کمان – دانشجو –دانشگاه

چکیده:

هدف از این تحقیق, مقایسه میان مقاومت چسبندگی میلگردهای فولادی وGFRP است . از انجای که بسیاری از سازه هایی که در محیط های مهاجم اند , از قبیل سازه های دریایی که در معرض خوردگی میلگردها فولادی می باشند.با توجه به اینکه فرایند خوردگی نهایتا سبب تخریب بتن وکاهش خدمت پذیری عضومی شود. از طرفی میلگردهایFRP دارای خاصیت غیرمغناطیسی می باشند و همچنین مشکل خوردگی فولاد را ندارند[ ۴]؛ لذا توجه بسیاری ازمحققان به جایگزینی میلگردهای فولادی با میلگردهایFRP به عنوان مسلح کننده بتن جلب شود. ولیاز آن جهت که خصوصیات چسبندگی میلگردهایFRP نسبت به میلگردهای فولادی متفاوت می باشند .در این تحقیق سعی شده است با توجه به تاثیر خصوصیا ت سطح میلگردهابه بررسی رفتار چسبندگی میلگردهای فولادی وGFRP مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق از نمونه مکعبی با میلگرد های آجدار درنوع فولادی وGFRP به طول مهاری کوتاه استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که متوسط مقاومت چسبندگی میلگردهای آجدار فولادی تقریباً ۴ برابرمیلگردهایGFRP می باشد.