سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ربانی اصفهانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

در تولید اتانول به روش زیستی مرحله هیدرولیز آنزیمی مواد لینگوسلولزی توسط فاکتورهای متعددی محدود شده است. از فاکتورهای محدود کننده تیمار انزیمی می توان به حالت کریستالی بودن سلولز، درجه پلیمری، محتوی رطوبت، میزان سطح در دسترس برای آنزیم و محتوی لیگنین زیست توده اشاره کرد. برای از بین بردن این محدودیتها نیز راه حل هایی به نسبت عامل محدود کننده آن بدست آمده است. با توجه به وجود عاملهای متفاوت و از طرف دیگر با توجه به ساختار پیچیده مواد لینگوسلولزی روشهایی متفاوتی برای پیش تیمار این مواد مورد استفاده قرار گرفته است. هر یک از این روشها دارای معایب و مزایایی می باشد که در شرایط مختلف از آنها استفاده میشود. در اینجا به روشهای متعددی که از لحاظ صنعتی در جاهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرند اشاره خواهیم کرد.