سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانخراسان شمالی
سیدمهدی رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
موسی صابری – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
مهدی معمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

در بسیاری از نقاط جهان مطالعاتی در زمینه مشخص کردن نرخ تخریب اراضی و وضعیت تخریب در آنها به مراحله اجرا درآمده است و همچنین برای نشان دادن وضعیت بیابانی شدن مدلهای مختلفی براساس کمی کردن معیارها و شاخصهای بیابانزایی تدوین و ارائه شده است که از آن جمله می توان به مدلهای IMDPA MEDALUS 1ICD 1FAO-UNEP اشاره نمود برای براورد پتانسیل بیابان زایی در مدلهای یاد شده از روشهای ریاضی متفاوتی استفاده شده است درمدل ایرانی IMDPA برای این منظور از میانگین گیری هندسی استفاده شده است دراین تحقیق هدف ما مقایسه میانگین گیری هندسی و حسابی برای براورد شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مذکور است