سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه اکبری – دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
ریحانه سریری – استاد گروه بیوشیمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

ارزش زینتی و طول عمر تجاری گل ها وابسته به کیفیت فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیائی و ژنتیکی طی مراحل مختلف رشد است. شناخت عوامل مؤثر بر رنگ طی مراحل مختلف به مدیریت بهتر گلدهی، تولید گل هایی با ارزش اقتصادی بیشتر و بهره وری بیشتر از فراورده های رنگی، تغذیه ای و داروئی آنها کمک می کند. نتایج این تحقیق نشان داد که بعضی از ارقام مثل Picobello،Carmen و Prince Purple از عامل پرقدرتی چون ظرفیت واکوئلی آنتوسیانین (AVI) که نقش بسیار مهمی در مکانیسم رنگ گیری دارد، بهره می برند . همچنین مشخص شد که در ارقام مختلف سنتز فلاونوئیدها خیلی زودتر از مرحله شکوفائی گل ها و طی مراحل اولیه تشکیل غنچه آغاز می شود، اما توسعه و سنتز آنتوسیانین ها در تمام مراحل توسعه گل ها از غنچه تا حتی پس از شکوفائی گل ها تداوم دارد، شکل سلول با تاثیری که بر میزان انعکاس نور از سطح گلبرگ ها دارد، تاثیری جزئی بر رنگ نهائی گل ها داشت. نتایج نشان داد که ارقامی با رنگ مشابه لزوما الگوی توسعه رنگ مشابهی ندارند و این تفاوت وابسته به رقم، مرحله رشد، دخالت رنگدانه های مختلف به ویژه آنتوسیانین ها و همچنین برهمکنش مولفه های مؤثر بر رنگ می باشد.