سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه محمدپور – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رشید جامعی –
سیاوش حسینی –

چکیده:

پسته وحشی یا Pistacia atlantica یکی از اعضای خانواده Anacardiaceace است که در ایران دارای سه زیر گونه cabulica و kurdica, mutica می باشد. پسته وحشی گیاه مشخصا خشکی پسند و دوپایه با برگ های شانه ای فرد است زیر گونه ها و جمعیت های مختلف این گیاه از چهار استان کرمان، فارس، کردستان و آذربایجان غربی جمع آوری شده و ازلحاظ مورفولوژیکی و آناتومیکی با میکروسکوپ نوری ( شامل تیپ و نوع روزنه، نوع کرک، تعداد روزنه و کرک ) درقسمت میانی برگچه انتهایی مورد مقایسه قرار گرفتند. برگچه ها آمفی استوماتیک اند و انواع مختلفی از روزنه گزارش شده که اکتینوستیک و آنموسیتیک انواع غالب بودند. کرک ها نیز غده ای و غیر غده ای و تک سلولی بودند. تفاوت هایی نیز در مقایسه پایه های نر و ماده از لحاظ آناتومیکی مشاهده شد. در مقایسه دمبرگ تفاوت هایی از لحاظ اندازه دمبرگ در برش عرضی وجود داشت. موم در همه زیر گونه ها دیده شد. تنوع موفولوژیکی در شش جمعیت زیر گونه پسته وحشی مطالعهشده ممکن است مربوط به تنوع اکولوژیکی موجود در چهار استان و مکانیسم های فیزیولوژیکی باشد