سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین لطفی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر باشگاه پژوهشگران جوان
احمد رحیمی –
ازاده دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرگروه مهندسی شیمی

چکیده:

علیرغم انجام عملیات تصفیه شیمیایی پساب در تصفیه خانه واحد PVC مجتمع پتروشیمی بندرامام غالبا غلظت پودر PVC موجوددر پساب تصفیه شده خروجی از سرریز کلاریفایر که با دبی حدود ۱۰۰ متر مکعب در ساعت به شبکه فاضلاب صنعتی تخلیه میشود بالاتر از مقدارمجاز طراحی است که منجر به از دست رفتن محصول PVC غیرقابل استفاده شدن آب تصفیه شده و عوارض جبران ناپذیر زیست محیطی می شود یکی از بهترین تکنولوژی های جداسازی ذرات کلوئیدی و معلق از آب فرایند انعقاد و لخته سازی (coagulation/flocculation است که ازاین فرایند در تصفیه خانه پساب واحد PVC استفاده می شود دراین پایان نامه مراحل و مکانیسم های مختلف فرایند انعقاد و لخته سازی نقش و انواع موادمنعقد کننده و کمک منعقد کنندهپارامترهای عملیاتی و شرح فرایند تصفیه پساب واحد PVC بررسی می شود هدف ازاین مطالعه بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی واحد PVC توسط دستگاه جارتست و کدورت سنجی جهت دستیابی به راندمان بالای تصفیه با رعایت الزامات زیست محیطی است. آزمایشهای جارم ختلف جهت تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف روی راندمان تصفیه با پساب خام حاوی دو نوع پودر PVC از گریدسخت S-6558 و گرید نرم S-7054 واحد PVC با دمای ۵۰ درجه انجام شد که هر آزمایش در سه مرحله اختلاف تند ۱۵۰ rpm,5 min اختلاط کند ۴۰ rpm.5 min ومرحله ته نشینی ۵min انجام گردید