سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی – استادیار سازه و زلزله دانشگاه زنجان

چکیده:

تجربه زلزله های اخیر مانند بم نشان داده است که سازه ها در حوزه نزدیک آسیب های بسیاری دیده اند از آنجایی که در آیین نامه طراحی لرزه ای ساختمانهای ایران تمهیداتی برای طراحی و اجرای ساختمان ها درحوزهنزدیک زلزله اندیشیده نشده است ارزیابی عملکرد ساختمان های طراحی شده براساس این آیین نامه در حوزه نزدیک که بسیاری از ساختمان های ساخته شده در شهرهای ایران از جمله تهران را شامل می شود از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد براین اساس دراینمقاله رفتار احتمالاتی قاب خمشی کوتاه با شکل پذیری متوسط در حوزه دور و نزدیک زلزله توسط روش دینامیکی افزاینده IDA بررسی شده است بدین منظور ابتدا یک قاب خمشی دو طبقه بتن مسلح کوتاه با شکل پذیری متوسط براساس آیین نامه زلزله ایران بصورت دو بعدی طراحی شده و سپس درنرم افزار OPENSEES با استفاده از ۱۳ رکورد در حوزه نزدیک و ۱۵ رکورد درحوزه دور زلزله تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده شده است و نتایج متوسط آنها با یکدیگر مقایسه شده است.