سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مجتبی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا عبداله زاده – استادیار گروه مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار گروه مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اتصالات تیر به ستون و رفتار آنها درسازه ها به علت اهمیتی که دربارهای لرزه ای دارند یکی از مهمترین بخشهای تحلیل قابهای فولادی است جهت بررسی دقیق این رفتار باید به پارامترهای سختی مقاومت و شکل پذیری اتصال توجه نمود منحنیهای هیسترزیس بدست آمده تحت بارهای چرخه ای امکان بررسی این سه پارامتر مهم اتصالات را میدهند که این منحنی را میتوان با روشهای مدلسازی مختلفی مانند روشهای آزمایشگاهی روشهای عددی و نیز روشهای تجربی بدست آورد درمورد اتصالات پیچی تیر به ستون بررسی برخی پارامترهای دیگر مانند افت سختی و مقاومت و نیز باریک شدگی pinching) علاوه برپارامترهای گفته شده ضروری است که تنها برخی روشها قابلیت نمایش این ویژگی اتصالات را دارند دراین پژوهش ابتدا به معرفی برخی روشهای تجربی و نیز روش ریاضیاتی مبتنی برمولفه ها(component method که درآیین نامه یوروکد ۳ (Eurocode 3) آمده اشاره شده است.