سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
یاسر علیلو کسجینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن افشین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی ذکاوتی – کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله ساخت بتن سبک خود تراکم با افزودنی سنگ آهک و پلیمر اصلاح شده به بتن مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعاً ۲۴ طرح اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ۸ طرح اختلاط بتن سبک معمولی، ۸ طرح اختلاط بتن سبک خود تراکم با افزودن سنگ آهک و ۸ طرح اختلاط بتن سبک خود تراکم با افزدون پلیمر اصلاح شده می باشد. آزمایش های جریان اسلامپ، زمان جریان و تعیین وزن مخصوص بر روی بتن تازه انجام گرفته است همچنین مقادیر مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن سخت شده در سنین ۷ و ۲۸ روز تعیین گردیده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات انجام شده بر روی بتن سبک موجب بهبود نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری و فرآیند گیرش بتن گردیده است.