سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیده وکیلی فرد – کارشناس مهندسی مواد- متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار گروه متالورژی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و نفت دانشگاه ص

چکیده:

هدف انجام این پژوهش بررسی مقاومت خوردگی نانو نیکل و پوشش کامپوزیتی نانو نیکل حاوی ذرات کروم است. به این منظور پوشش های نانو نیکل و کامپوزیتی در حمام واتس با ۳/۶pH روی زیمنه ی فولاد ۴۵ck با استفاده از جریان مستقیم تولید شدند. چگالی جریان بین ۳ تا ۷/۵A/dm2 و دما از ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد متغیر بود. سپس بریا بررسی اندازه ی دانه ای پوشش از آنالیز XRD و برای بررسی ترکیب شیمیایی آن از آنالیز XRF استفاده شد. مقاومت خوردگی پوشش ها با استفاده از دستگاه پتانسیودینامیک در محلول NaCl 3/5% اندازه گیری شد. نتایج نشان داد د ردانسیته جریان ۷/۵A/dm2 و دمای ۶۰ درجه سانتیگراد، پوشش نانونیکل با کوچکترین اندازه دانه تولید می شود.پوشش های کامپوزیتی با بیس ترین درصد کروم (۶/۳% وزنی) نیز در همین شرایط تولید شد. آزمایش خوردگی نشان داد که پوشش کامپوزیتی مقاومت خوردگی بهتری از نمونه ی نانو نیکل دارد.