سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر علیلو کسجینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اسماعیل غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن افشین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله بتن سبک خودتراکم اصلاح شده با پلیمر با استفاده از پلیمر به عنوان ماده چسباننده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ۲۰ طرح اختلاط بتن شامل ۱۰ طرح بتن سبک خودتراکم و ۱۰ طرح بتن سبک خودتراکم پلیمری به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است. آزمایشهای جریان اسلامپ، زمان جریان و چگالی در بتن تازه و آزمایشهای مقاومت فشاری، مقاومت برشی بر روی بتن سخت شده انجام پذیرفته است. نتایج آزمایشها نشان می دهد استفاده از پلیمر باعث بهبود نسبت مقاومت برشی به مقاومت فشاری در این بتن ها شده است.