سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمدرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن محمدرضایی – دانشجویکارشناسی ارشد
ساغر کتابچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

درسالهای اخیر آلودگی محیط ناشی ازفلزات سنگین براثرسوختن زغال و سایرسوختهای فسیلی فعالیت های استخراج و ذوب فلزات افزایش حمل و نقل و ترافیک جاده ای و استفاده ازکودهای آلی و معدنی افزایش یافته است باتوجه به نیاز بالای آبی و غذایی گیاه ذرت و ازطرف دیگر محدود بودن کشت ارگانیک به منظور تامین نیازهای غذایی گیاه و همچنبن بهبود بافت خاک جهت حفظ آب طی آماده سازی زمین قبل از کاشت کودهای آلی به میزان ۵۰ تن درهکتار به زمین اضافه شد کاشت رقم هیبرید ۷۰۴ توسط دستگاه ردیف کار انجام گرفت درطی دروه رشد برای کنترل علفهای هرز مزرعه ای از دستگاه کولتیواتور استفاده گردید همچنین برای جلوگیری از خسارت شته درطی دوره رشد بازدید هفتگی توسط کارشناس از مزرعه به عمل می آمد که با گزارش وجود شته محل مورد نظر شناسایی و بطور نقطه ای اقدام به اسپری عصاره توتون میگردید پس از طی دوره رشد و نموگیاه از ذرت شاهد و ذرت ارگانیک نمونه برداری شد تا میزان سرب Pb,کادمیم Cd کروم Cr و نیکل Ni آنها مورد بررسی قرارگیرد طبق نتایج آزمایش دردانه های ذرت شاهد عناصر سرب pb کادمیم cd بترتیب ۸و۱۱ برابر بیشتر از ذرات ارگانیک بود.