سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه نیکبخت – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
امیرعباس ایزدپناه – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
سینا امینی – شیراز دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز
محی الدین محمدی – شیراز دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز

چکیده:

هیدرات های گازی جامداتی شبیه یخ هستند که در بلور آنها یک یا چند مولکول گاز در میان مولکولهای آب محصور شده است تشکیل هیدرات معایب و مزایای متعددی دارد از آنجا که دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های زیستی و صنعتی تاثیرات گلانه ای مخربی براکوسیستم می گذارد همواره تلاش فراوانی توسط محققن برای ابداع روشهایی کم هزینه تر و پربازده تر برای حذف آن صورت گرفته است با توجه به پایین بودن فشار تشکیل هیدرات از دی اکسید کربن تبدیل به هیدرات به عنوان یکی از روشهای جدید برای جداسازی و حذف این گاز گلخانه ای پیشنهاد شده است برای طراحی فرایند جداسازی آگاهی از رفتار ترمودینامیکی دی اکسید کربن در فرایندتشیکل هیدرات لازم می نماید. دراین تحقیق شرایط تشکیل هیدرات با استفاده از معادلات حالت SRK, PR, CPA, NM پیش بینی و مطابقت آنها با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است.