سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
محمدمهدی برزگرگنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

تاکنون برای بررسی تاثیرتابلوهای سرعت مجاز متغیر برنرخ تصادفات دو نوع مطالعه شامل مطالعات میدانی و مطالعات شبیه سازی انجام شده است تحقیقات میدانی نشان داد استفاده از تابلوهای سرعت مجاز متغیر منجر به کاهش واریانس سرعت و ایمنی بیشتر می شود درمطالعات شبیه سازی با استفاده از مدلهای پیش بینی احتمال تصادف کاهش ۱۱ تا ۲۵ درصدی احتمال تصادف مشاهده شده است تاثیر میزان پاسخ رانندگان به تابلوهای سرعت مجاز نیز برنتایج شبیه سازی برسی و چنین نتیجه گیری شده است که به علت سطح بالای پیروی رانندگان از تابلوهای سرعت مجاز متغیر نتایج حاصل از شبیه سازی از سطح اطمینان بالایی برخوردار است.