سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف الله همتی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
حسن نوذرپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران سمنان
رضا بهزادیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

امروزه با توجه به قیمت روزافزون مصرف انرژی بهینه سازی درمصرف انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح صنعت ساختمان به حساب می آید بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان علاوه بر مصرف انرژی درزمان تولید مصالح مصرف انرژی درزمان بهره برداری را در برمیگیرد ازاین رو متخصصین ساختمان وتولید کنندگان مصالح همواره درپی جایگزینی مناسب برای مصالح بتن و فولاد بوده تا ضمن کاهش مصرف انرژی درهنگام تولید مصالح بتواننددرپایین آوردن مصرف انرژی درهنگام بهره برداری گامی موثر بردارند از بین مصالح موجود چوب دارای ویژگی های مفید مناسبی جهت بهینه سازی مصرف انرژی درتولید مصالح و احداث ساختمان ها درمقایسه با بتن و فولاد می باشد دراین مقاله ضمن مقایسه انرژیمورد نیاز درتولید مصالح بتن و فولاد با چوب میزان انرژی مصرفی هنگام بهره برداری درساختمانهای مسکن مهر شهر سمنان به کمکنرم افزار شبیه سازی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با یکدیگر مقایسه شده است.