سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن بخشی – کارشناس ناظر خطوط انتقال، برق منطقه ای کرمان
علیمراد خواجه زاده – استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هادی زاینده رودی – استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حمید نظری زاده – کارشناس مسول طراحی پست و دیسپاچینگ ، برق منطقه ای کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از خطوط انتقال HVDC بطور وسیعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است و احداث اولین خط انتقال HVDC در ایران نیز از سمنان به گلپایگان شروع شده است. از این رو بررسی و مقایسه این نوع خطوط با خطوط انتقال HVAC از اهمیت فراوانی برخوردار است. خطوط انتقال HVDC نیز مانند خطوط انتقال HVAC دارای معایب و مزایایی هستند. فارغ از تفاوت های فنی این دو نوع خطوط انتقال ، تاثیرات زیست محیطی این نوع خطوط نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. در این مقاله تفاوت های موجود بین مشخصه های زیست محیطی خطوط انتقال HVDC و HVAC مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مزایای فنی خطوط انتقال HVDC نسبت به خطوط انتقال HVAC بیان شده است و در ادامه اثرات زیست محیطی این خطوط شامل میدان های الکتریکی، میدان های مغناطیسی، تداخلات رادیویی، نویزهای صوتی، اثرات خوردگی زمین، وسعت اراضی مورد استفاده و اثرات ظاهری بیان شده است و با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، مشخصه های زیست محیطی در خطوط انتقال HVDC و HVAC با یکدیگر مقایسه شده اند.