سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد سرشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز
محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشکده ی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

ازمهمترین پارامترهادربررسی آسیب پذیری ساختمان محاسبه ی دوره تناوب طبیعی سازه است برای بدست آوردن دوره تناوب سازه ای از روش های مختلف از جمله روابط تجربی مدلسازی دربرنامه های تحلیل سازه و اندازه گیری و تحلیل ریزلرزه ها می توان استفاده کرد درسالهایا خیر اندازه گیری ریزلرزه هاmicrotremor measurement به عنوان یکی از ساده ترین راه های تعیین دوره تناوب طبیعی سازه و خاک مورد توجه قرارگرفته است ریزلرزه ها با عبور از لایه های مختلف خاک دستخوش تغییرات دردامنه خود می شوند با استفاده از بررسی این تغییرات بوجود آمده درامواج می توان مشخصات دینامیکی خاک و سازه را برآورد نمود دراین مطالعه به بررسی سه روش محاسبه دوره تناوب ساختمان توسط اندازه گیری ریزلرزه ها مدلسازی درنرم افزار ETABS و استفاده از روابط آیین نامه ۲۸۰۰ پرداخته شده ست.