سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا اردکانی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
محمود یزدانی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مجموعه‌ای از ویژگی‌‌های قابل توجه، سبب گسترش کاربردهای سبک‌دانه‌های مصنوعی شده است. با توجه به کاربرد آنها در صنایع مختلف، تعیین خواص این نوع سنگ‌دانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. به لحاظ عدم وجود سبک‌دانه‌های مصنوعی در ابعاد مناسب و غیر همسانی، تعیین ویژگی‌های سبک‌دانه‌های مصنوعی دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای می‌باشد. در حال حاضر رس منبسط شده یا لیکا در کشورمان با وزن مخصوص‌های مختلف تولید می‌شود. در این تحقیق به منظور تعیین اثر وزن مخصوص و اندازه بر جذب آب، مقاومت در برابر ساییدگی، ضربه و بار فشاری، آزمایش‌های مختلف بر روی دو گروه دانه انجام شده است. هر گروه دانه دارای ۴ اندازه دانه با قطرهای مختلف است که در شرایط یکسان تولید شده‌اند. همچنین با ترکیب سبک‌دانه‌‌ها و ملات ماسه سیمان و ساخت نمونه‌هایی استوانه‌ای ۱۵ در ۳۰ سانتیمتر با درصد حجمی ۱۰ الی ۴۰ درصد از سبک‌دانه‌ها، و با انجام آزمایش مقاومت فشاری تک محوری، به بررسی مقاومت ماده مرکب ساخته شده از آنها پرداخته شده است. نتایج آزمایش‌ها حاکی از تاثیر قابل ‌توجه قطر و چگالی دانه‌ها بر مشخصات مکانیکی مصالح، با وجود شرایط یکسان تولید می‌باشد.