سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد برارپور – دانشجویان کارشناسی ارشد
آلاله شاکری –
سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

آتش سوزی های مصیبت بار اخیر درتونل نشان داد که تمام روشهای حمل و نقل می توانند از طریق اینگونه حوادث غم انگیز در جاده ها ریل ها و متروها به هم ارتباط داشته باشند اما مسائل امنیتی خیلی متفاوتند چون هرکدام از این روشها با توجه به ساختار تونل و هم ماهیت وسایل نقلیه یا امکانات و قوانین اجرایی موجود از ویژگیهای متمایز خاص و مجزا از هم برخوردارند سطح شناخت حوادث پیامدهای ناشی از آتش گرفتن و سایل نقلیه در تونل و ابزار مدیریت برفعل و انفعالات آتش شبیه هم نیستند این مقاله بدون توجه به مسائل کلی و جانبی در حوادث مقایسه اولیه مسائلی را از طریق آتش سوزی در تونل برای این سه نوع روش حمل و نقل پیاده م یکند.