سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آبتین میرطالبی – کارشناس مسئول بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه مزیت اقتصادی و درآمد کاشت سه محصول متفاوت درشرایط دیم کاری منطقه زاگرس مرکزی دردهستان پشتکوه موگویی شهرستان فریدون شهر استان اصفهان انجام شده است کاربری اول کاشت غلات دیم می باشد که بصورت تناوب سه ساله گندم نخود آیش همراه با شخم هرساله اعمال می شود کاربری دوم کاشت اسپرس دیم است که بصورت یکسال کاشت و چهارسال نگهداری و برداشت است و کاربری سوم کاشت کلوس کرفس کوهی است که تنها یکبار نیاز به عملیات شخم و آماده سازی زمین دارد و بالاتری ضریب حفاظت خاک را دربردارد برای مقایسه مزیت نسبی از شاخص scb هزینه به منفعت اجتماعی استفده شده است نتایج بیانگر این است که کاشت کلوس کرفس کوهی با ۰٫۴۵ scb = از بالاترین مزیت اقتصادی برخوردار است حال آنکه هزینه کاشت غلات دیم با ۱٫۴۷ scb = بیش از درآمدحاصله است