سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اسلامی – مدیر کشاورزی موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه استان قدس
حسن فیضی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
مجید قصاب – مدیرعامل موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

چکیده:

به منظور مقایسه دو روش مدیریت آفات در تولید خربزه آزمایشی در موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به صورت On farm با دو تیمار در سال ۸۹ انجام شد تیمارهای آزمایش شامل دو روش مدیریت شیمیایی آفات ۶ مرحله سمپاشی علیه آفات و دو مرحله برعلیه بیماریها و کنترل آفات به روش تلفیقی انجام شد اجرای مدیریت تلفیقی آفات کنترل منطقی و مناسبی از آفات و بیماری های مهم خربزه را در مزرعه نمونهه آستان قدس نشان داد همچنین نتایج نشان داد که عملکرد میوه در تیمار مدیریت تلفیقی برابر ۱۹ تن درهکتار بود که نسبت به قطعه با مدیریت شیمیایی ۵ درصد کاهش عملکرد نشان داد اما میزان سم مصرفی در مدیریت تلفیقی نسبت به مدیریت شیمیایی به نصف کاهش یافت. هزینه کل جهت کنترل آفات در تیمار تلفیقی با توجه به تعداد دفعات سمپاشی میزان سم مصرفی هزینه سمپاشی وکارگری کمتر از تیمار شیمیایی بود که این کاهش معادل ۲۴ درصد بود از طرف دیگر به علت قیمت بالاتر محصول در تیمار تلفیقی کل درآمد حاصل از آن نسبت به مدیریت شیمیایی ۲۸/۷ درصد افزایش نشان داد