سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

اینورترها می توانند از یک ولتاژ DC ثابت یا متغیر ولتاژهای AC تک فاز و سه فاز تولید نمایند روشهای گوناگونی بریا کنترل ولتاژ خروجی اینورتر وجود دارد که هرکدام هارمونیکهایی را درولتاژ خروجی پدید می آورند الگوهای کلیدزنی ادوات الکترونیک قدرت با مدولاسیون های پهنای پالس چندحاملی MCPWM شیفت فاز PSPWM و الگوی کلیدزنی بهینه ادوات اکلترونیک قدرت با مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری SVPWM دراینورتر سه سطحی نسبت به هم ازمزایا و معایب ویژه ای برخوردار می باشند این مقاله مقایسه ای را بین این مدولاسیون ها با توابع هدف ضریب اعوجاج هارمونیکی تلفات هدایتی تلفات کلیدزنی تحلیل طیف هارمونیکی توان متوسط خروجی گذرا ازخازن های لینک DC و درصد مولفه هارمونیکی برحسب شاخصهای فرکانسی و مدولاسیون را به انجام رسانده است همچنین این مقاله نشان میدهد که با انتخاب مناسب شاخص فرکانسی و شاخص مدولاسیون می توان از تقارن و بهینه بودن ولتاژ خروجی اینورتر اطمینان حاصل نمود.