سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه رازی
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته
یونس شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه رازی

چکیده:

در مقاله حاضر، سطح آزاد و الگوی جریان عبوری از زیر دریچه و پدیده پرش هیدرولیکی ، با استفاده از نرم افزار Fluent و بهره گیری از مدلهای چند فازی VOF و Mixture و مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد، شبیه سازی گردیده است. برای صحت سنجی مدل عددی، از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی لانگ و همکاران که در سال ۱۹۹۰ انجام شده، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی از روش Mixture نسبت به روش VOF در تطابق مناسب تری با نتایج آزمایشگاهی می باشد.