سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال هادی زاده بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک پایدارسازی خاک دیواره های گودبرداری شده می باشد، لذا شناسایی واجرای روش هایی که به کمک آ نها بتوان این مشکلات را تا حد امکان رفع نمود لازم و ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های پایدار سازی که امروزه بسیار مورد استفاده قرار م یگیرد روش میخ کوبی می باشد. برای مدل سازی روش میخ کوبی در نرم افزارplaxis چندین مدل خاک وجود دارد که هر کدام دارای پارامترهای خاص خود می باشند. از بین مدل های خاک، مدل موهر کلمب و خاک سخت شونده دارای بیشترین کاربرد می باشند. بنابراین در این مقاله ابتدا شرح هر کدام از روش ها بیان شده، سپس در گود مورد نظر مواردی نظیر گودبرداری در عمق های ۸، ۱۰ و ۱۲ متر میخهای با زاویه های ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درجه وطولهای متغیر میخ ها به طول ۸، ۱۰ و ۱۲ با هر دو مدل ذکر شده مدل سازی شده و براساس نتایج حاصله مقایسه ای بین مدل های موهرکلمب و خاک سخت شونده صورت گرفته ونتایج آن بصورت کامل بیان شده است