سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان معظم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
سارا مینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین بنکداری – دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در هیدرولیک، توزیع سرعت به عنوان یک پارامتر کلیدی برای تعیین مشخصات جریان مانند دبی، توزیع تنش برشی، رسوبگذاری، فرسایش، تلفات هد، ضریب انرژی و ضریب مومنتوم موردنیاز است، بنابراین محاسبه سرعت جریان یکی از نکات مهم طراحی کانال های فاضلاب می باشد.اکثر فاضلاب ها بنابر اصول جریان در کانالهای باز طراحی می گردند. در این مطالعه ابتدا داده های سرعت از جریان آشفته در کانال های بازمرکب تنگ با استفاده از ۴ مدل توزیع سرعت تحلیل خواهند شد. سپس یک سری از آزمایشات برای مطالعه سرعت میدانی که در کانالهای فاضلاب واقعی انجام شده است بررسی می شوند و سرانجام داده های اندازه گیری شده که از سایت اندازه گیری شده واقعی از شبکه فاضلاببدست آمده اند برای صحت سنجی و کاربرد مدل ها استفاده می شوند. ۴ مدل برای محاسبه توزیع سرعت، دبی و تنش برشی در جریان کانالهایروباز با داده های آزمایشگاهی مقایسه می شوند. این مقایسات به منظور رسیدن به روشی مناسب و آسانتر و همچنین دقیق تر برای محاسبه سرعت در کانال ها انجام گردیده است