سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف رمضانی – دانشجویان دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی سیدیان –
جواد ظهیری –
مهدی قمشی – استاددانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ناحیه جداشده جریان در ورودی کانال آبگیر تاثیری در مقدار تخلیه جریان نخواهد داشت و از سطح مقطع موثر آبگیر می کاهد همچنین باربستری که وارد آبگیر می شود به دلیل سرعت کم جریان در این ناحیه رسوب می کند از این رو شناخت ابعاد ناحیه گردابی در ورودی کانال ابگیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق طول و عرض ناحیه جداشده در دهانه آبگیر ۹۰ درجه توسط مدل Flow-3D در چها رنسبت دبی آبگیری و با پنج مدل آشفتگی محاسبه شده و نتایج آنها با مشاهدات مدل فیزیکی مقایسه گردیده است نتایج نشان میدهد مدل اشفتگی RNG جوابهای مناسبتری نسبت به سایر مدلها ارائه می کند.