سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – استاد، جداسازی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی
لیلا بختیاری – کارشناس مهندسی شیمی، جداسازی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و

چکیده:

در این تحقیق ، تئوری فلوری- هاگینز و مدل محلول منظم تراکم پذیر (CRS) به منظور پیش بینی دیاگرام فازی سیستم سه جزیی پلی اتر سولفون- دی متیل سولفوکساید- آب جهت ساخت غشاء های پلیمری با روش جدایی فازی(تکنیک رسوبگذاری غوطه وری)، به کار گرفته شده اند. بطوریکه، منحنی باینودال و اسپینودال این سیستم سه جزیی از طریق حل معادلات غیر خطی استخراج شده از این دو تئوری، محاسبه و ترسیم شده، سپس داده های آزمایشگاهی تست نقطه ابری شدن با روش معمول تیتراسیون بدست آمده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که داده های آزمایشگاهی تطابق بیشتری با منحنی باینودال حاصل از مدل (CRS) نسبت به تئوری فلوری- هاگینز دارند.