سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین گلی – کارشناس گروه مهندسی مکانیک
هدیه ترخانیان – دانشجوی کارشناسی پرستاری
حبیب برزرکار – دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع غذایی
امیررضا طلایی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

فرمالدوئید یکی ازترکیبات آلاینده سمی جهش زا و احتمالا سرطانزا می باشد که ازصنایع مختلف دنیا به میزان زیاد به هوا تخلیه میگردید دراین مطالعه با کمک داده های حاصل ازیک بیوفیلتر صافی چکنده درمقیاس ازمایشگاهی که درحذف بخارفرمالدوئید ازهوا مورد استفاده قرارگرفته بود جهت تعیین ضرایب کینتیکی rmax,Km اقدام گردید همچنین به کمک این داده ها یک مدل رگرسیونی ساده نیز محاسبه شد درنهایت با کمک این معادلات نسبت به پیش بینی راندمان سیستم درغلظت های مختلف ورودی به بیوفیلتر اقدام گردید و داده های حاصل با اندازه گیری های واقعی درپایلوت مورد مقایسه قرارگرفت نتایج حاصل از این مطالعه مشخص نمود که مدل رگرسیونی از دقت بالایی برخوردار است لیکن فقط قادر به پیش بینی متوسط راندمان بیوفیلتر درحذف بخار فرمالدوئید بودمدل کینتیکی اما دارای مقداری خطا درپیش بینیها بود لیکن نتایج این مدل انطباق زیادی با منابع ورودی داشته و تقریبا فرازوفرودهای دوره راهبری سیستم را پیش بینی نمود