سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار گروه مهندسی آب – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نغمه پیشگو – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک- دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهاره پیرزاده – دانشجوی دکتری آب – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از روشهای حل عددی جریان آشفته، حل جریان به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ LES میباشد. در اعداد رینولدز بالا حل دقیق جریان بخصوص در نواحی کنار جداره، بسیار پرهزینه و در مواقعی غیر ممکن میباشد. یکی از راه های رفع این مشکل، استفاده از مدل های جداره است که در این تحقیق نیز بکار برده شدهاست. مقاله حاضر با بکارگیری مدلهای جداره ارتقا یافته Werner-Wengl در یک کد دوبعدی LES به تخمین میدان جریان آشفته در کانال باز شیبدار پرداخته و نتایج حاصله را با داده های آزمایشگاهی موجود و نتایج عددی بکارگیری مدل Werner-Wengle توسط محققین قبلی، میپردازد. این مقایسه، بیانگر افزایش دقت مدلهای ارتقا یافته نسبت به خود مدل Werner-Wengle است.