سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا قدم پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهشید شقاقیان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

تعیین مدل بهینه جهت پیش بینی تراز آب زیر زمینی یکی از مسائل بحث برانگیزی است که محققین مختلف با آن مواجه می باشند. در این تحقیق از دو روش هوش مصنوعی وآنالیزکلاسیک سری های زمانی برای تعیین تراز آب زیر زمینی در منطقهUnion County در ایالت نیوجرسی آمریکا استفاده شده است. در پیش بینی براساس روش شبکه عصبی، دوره تاثیر ۸۰ روزه به عنوان دوره برتر با استفاده از سعی وخطا و معماری شبکه به صورت روش پیشخور پس انتشاری با تعداد ۲۰ نورون مخفی می باشد. در روش آنالیز سری زمانی با استفاده از مشاهدات و از بین مدل های کلاسیک ، مدلARMA مدل مناسب جهت برازش بر مبنای پیش بینی ها با سطح اعتماد ۹۵ % انتخاب گردید.