سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نیکنامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا ایمان زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد شهر قدس

چکیده:

در این مقاله کاهش استحکام نمونههای گرافیتی با استفاده از تکرارآزمایش کوئنچ مورد بررسی قرار گرفته است. تنش حرارتی بوجود آمده در آزمایش کوئنچ توسط روش المان محدود غیرخطی وابسته به دما، استخراج گشته است. سپس نتایج بدست آمده عددی و تجربی، وارد مدلهای مختلف آسیب پیشرونده پیشبینی کاهش استحکام ماده شده و ثوابت خستگی نمونه ها در این روابط، بدست آمده است. این نتایج، با آزمایش خستگی حرارتی در دو اختلاف دمایی متفاوت دیگر صحهگذاری شده است. در پایان با توجه به خطای محاسبه شده در پیشبینی مدلهای مختلف، بهترین مدل آسیب پیشرونده برای پیشبینی کاهش استحکام نمونههای گرافیتی انتخاب شده است.