سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد فریدونی – استادیار دانشگاه آزاد لارستان
نادر برهمند – استادیار دانشگاه آزاد لارستان
مجتبی خلیل زاده – استادیار

چکیده:

پیش بینی دبی رودخانه ها و براورد سیلابها از جمله مسائل مهم درارتباط با پروژه های کنترل سیلاب تولید انرژیهای هیدروالکتریکی اختصاص آب جهت آبیاری و … می باشد دراین پژوهش سعی شده که با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی MLP و استوکستیکی ARIMA دبی جریان رودخانه گاوگدار درشمال استان فارس پیش بینی و بایکدیگر مقایسه گردید مدلهای مورد استفاده شامل پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس انتشار خطا (MLP/BP و استوکستیکی اریما می باشند ورودی های مدل شامل بارش ماهانه میلی متر درجه حرارت درجه سانتیگراد تبخیر میلی متر و خروجی مدل دبی جریان مترمکعب برثانیه را شامل میشود که ازطریق ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری سده ودهکده سفید تهیه گردیده است.